Tornet Skolan
Häxbrev
Sagan Om
Drömmen Bildarkivet
Boken om Tarot & Häxkonst Föreläsningar & Events Föreningen: Jolandas Vänner
Sommarskola i Tarot & Häxkonst 2017
Vi går igenom häxkonstens grundläggande värderingar och får förståelse för hur vi kan använda tarotkorten för att lära känna oss själva i alla våra aspekter, och hur vi skapar dialog med vårt eget intuitiva undermedvetna/inre visa jag.
Sommarens skola kommer att byggas på så sätt att den kan passa både nybörjare såväl som lite mer avancerade deltagare.

Ett annorlunda upplägg

Istället för fasta helger eller kvällar tänker jag föreslå flera olika datum spridda över säsongen, då lektion 1, 2, 3, 4 och 5 kommer att hållas, varje lektion bestående av 3 intensiva timmar. På det viset kan varje kursdeltagare lägga sitt eget pussel av dagar och tider som passar just hen, huvudsaken är att det sammanlagt blir 5 kurstillfällen.
För info och bokning; jolandatarot@gmail.com

Kurstillfälle/Lektion 1

Presentation av Jolandas originella sammankoppling av Tarot och Häxkonst och av varandra. Vi pratar om människans fantastiska ocean av inre kunskap, och om den intelligens som genomsyrar allting skapat, och så lär vi oss olika övningar som aktiverar/stärker vårt tredje öga. I shamanskolan sägs det att träden är människans närmaste släkting, vi liksom träden har rötter ner i jorden, så som praktik gör vi en guidad meditation för att rota oss,
Datum för kurstillfälle 1: fredag 11/8 18.30 – 21.30

 

 

 

 
 

Kurstillfälle/Lektion 2
Det historiska perspektivet på häxkonst/shamanism med fokus på gemensamma nämnare i alla magiska kunskaps-skolor. Vi går igenom medicinhjulet, de åtta riktningarnas cirkel, de fyra världarna på Moder Jord; Växtriket, Djurriket, Mineralriket och Människoriket, som också är de fyra familjerna i tarotkortlekens Lilla Arkana; Bägare, Svärd, Mynt, och Stavar.
Som praktik gör vi en meditation med tarotkortlekens fyra familjer samtidigt som vi balanserar den mänskliga formens fyra kroppar; Känslokroppen, Tankekroppen, den Fysiska kroppen och Andekroppen/Energikroppen.
Datum för kurstillfälle 2: söndag 13/8 10 – 13

Kurstillfälle/Lektion 3
Undervisningen kommer att handla om balansen mellan anima/animus, det heliga inre alkemistiska bröllopet. Den nionde riktningen; Som Ovan, den tionde riktningen, Som Nedan, och den elfte riktningen; Som Ini. Magi som vetenskap; ”Läran om Energi”. Vi går igenom Stora Arkanan och förstår de universella arketyperna som varje kort speglar.
Som praktik gör vi en guidad meditation/tidsresa med syfte att hitta ett minne från en tid när vår själ var en avatar, en upplyst mästare som vandrade i fysisk form här på jorden.
Datum för kurstillfälle 3: söndag 13/8 14- 17.


Varghatt   Kurstillfälle/lektion 4
Den här lektionen tar vi allt vi hittills har pratat om, och sätter ihop den Stora och den Lilla Arkanan. Vi lär oss hur korten för en dialog sinsemellan, hur de anpassas till varandra och berättar olika historier/skeenden. Tarot som Livets Bok. Undervisningen kommer också att handla om magiska bundsförvanter ur de Fyra Världarna på Moder Jord, om all kraft och allt stöd som flödar omkring oss hela tiden, om vi bara har öppnat våra magiska ögon och öron. Vi gör en trumresa tillsammans med våra kraftdjur. (Som alla deltagare vid det här laget har fått upp ögon och öron för.
Datum för kurstillfälle 4: lördag 9/9 12 – 15

Kurstillfälle/lektion 5
Fest för att fira att vi finns i den här tiden i den här fysiska formen, att vi har blivit så mycket klokare av att ha gått den här kursen, för all uppfinningsrikedom och överflödande magi och skönhet som finns i varje ögonblick, och att vi nu till fullo är uppkopplade på the World Wide Spiritual Web!
Utdelning av diplom.
Datum för kurstillfälle 5: lördag 9/9 17 – 22


Låt Jolanda den Tredjes skola komma till dig!
Dra ihop ett gäng på ca 7 - 20 personer, ordna en lokal, så kommer Rosie i flygande fläng!
Tarot & Häxkonst eller Häxhattstillverkning.
För info och bokning; jolandatarot@gmail.com

  Kvastskola


Visning av Tornet
Om du skulle vilja bjuda dina vänner/familj på ett besök i tornet går det bra att boka in en grupp för en visning som tar ungefär två timmar. Då berättar jag om det stora tornrummet, om medicinhjulet, och om den världsåskådning våra förfäder och förmödrar en gång levde med, i tiden innan kyrkorna byggdes. Efter en kort paus blir det praktik, antingen att alla närvarande får en kort spådom, en trumresa, eller någon annan praktik efter önskemål passande för tillfället och gruppen.
 

För info och bokning; jolandatarot@gmail.com

The Third Eye Tornet Boken om Tarot & Häxkonst Häxbrev Föreläsningar & Events The Third Eye
Skolan Drömmen Sagan Om Bildarkivet Jolandas Vänner
Drömmen