Tornet Skolan
Häxbrev
Sagan Om
Drömmen Bildarkivet
Boken om Tarot & Häxkonst Föreläsningar & Events Föreningen: Jolandas Vänner

"Jord och sten, minne och ben. Rötter och fötter, var här nu!"

Häxorna i Tornet Epilog - JolandaTarot TV

Den Solbelysta Ön
Tornet är vackert beläget på den högsta punkten i Hagalundsparken, Solna, som på fornnordiska betyder den Solbelysta Ön.
I folkmun kallas Hagalund för Blåkulla.
Föreningen Jolandas Vänner som hyr Tornet av Solna Stad sedan april 1999 forskar, förvaltar och levandegör ursprungsbefolkningars trossystem, inklusive det forn-nordiska.

Sommarprogram Tornet 2018
Månklubben
Varje måndag hela sommaren 19.00 – 21.30 är det månklubb i tornet, ett forum för enbart kvinnor att mötas. Då pratar vi om måncykler, menstruation, gudinnekraft, och andra kvinnoangelägenheter, trummar, sjunger, dansar och gör ceremonier för det heliga feminina. Varje måndag är en fristående del, så det går bra att komma och delta lite när som helst lusten att delta finns.
Pris: 150: -/gång

Helgworkshop Tarot enligt Jolanda den Tredje

Att sia betyder intuitivt vetande. Tarotkorten är ett av många redskap som går att använda i syfte att komma i kontakt med sin intuition, sitt inre vetande. I helgens workshop kommer vi att gå igenom kortleken kort för kort för att förstå hur vi som individer kan dra nytta av att använda dem i vår vardag. Vi undersöker också hur korten för en dialog sinsemellan, hur de anpassas till varandra och berättar olika historier/skeenden. Minst lika viktiga kommer de praktiska övningarna att vara, som aktiverar/stärker vårt tredje öga, vår intuition och våra framåtseende förmågor.
Varje deltagare får under söndagen en personlig läsning.
Datum:
Varje helg är en fristående workshop.
Så antingen:
Lördagen den 4/8 11.00 – 16.30 och söndagen den 5/8 11.00 – 16.00
eller:
Lördagen den 1/9 11.00 – 16.30 och söndagen den 2/9 11.00 – 16.00
Pris:
1400: - 

Gruppvisning av Tornet
Om du skulle vilja bjuda dina vänner/familj på ett besök i tornet går det bra att boka in en grupp för en visning som tar ungefär två timmar. Då berättar jag/Jolanda om det stora tornrummet, om medicinhjulet, och om den världsåskådning våra förfäder och förmödrar en gång levde med i tiden innan kyrkorna byggdes. Efter en kort paus blir det praktik, antingen att alla närvarande får en kort spådom, en trumresa, eller någon annan praktik efter önskemål passande för tillfället och gruppen.
Pris: 250:-/deltagare

Ambient-kvällar
Dessa kvällar kommer dj Robin Mengarelli + Uff att spela underbart vacker och drömsk musik i det stora tornrummet. Vi som deltar slappnar av och mediterar tillsammans. Datum kommer framöver.
Pris: 150: -

Film och Mingel-kvällar
Filmvisning i ateljérummet, + mingel med bar. Datum kommer framöver.

För- och intresse-anmälan och/eller info:
jolandatarot@gmail.com eller 0739330777

Välkommen!
Krax Pax, Rosie


För info, priser och bokning: jolandatarot@gmail.com


Blåkulla
Blå, det blir kullen i skymningen, och sedan mörkblå i natten, upplyst av silverljuset från månen och alla stjärnorna.
Kullens blå färg är den färg som associeras med andevärlden, förfädernas och förmödrarnas värld, spiritualisternas och översteprästinnornas färg. I den gamla tiden, innan kyrkorna byggdes, träffades man utomhus på den högsta platsen närmast bosättningen, alltså på närmaste kulle eller berg, för att göra sina ceremonier. Berget, eller kullen, var den heliga platsen där jord och himmel möttes, och symboliserar det heliga äktenskapet mellan som nedan, moder jorden och som ovan, fader himmel. Det manliga kan inte finnas utan det kvinnliga och vice versa. Det mötet utgör det centrala temat i de flesta förhistoriska trossystem.

Moder Jord
Det kvinnliga ansågs som allt livs skapare. Jorden dyrkades som den stora modern. Här i Norden hette den stora modergudinnan Hel, och hennes prästinnor kallades för helerskor.

Månkalendern
Tiden mättes efter månen, som var helig,och hade två egna gudinnor, Gerd och Freja. Läkekonsten i den fornnordiska traditionen var kvinnlig, fast utövades också av män. Jordmodern var ett respekterat yrke och hon hade stor kunskap om olika örters helande egenskaper.


 

Medicinhjulet
Alla urinvånare runt planeten jorden har de åtta riktningarnas cirkel gemensamt, livets hjul, årshjulet, dygnshjulet. I hjulets rörelse finns kunskap om livets och dödens cirkel, dag och natt, vaka och dröm.
Det faktum att tornet är byggt i en åttkantig form gör att de åtta riktningarnas cirkel redan är etablerad, medicinhjulet är på plats, och gör det stora tornrummet två trappor upp perfekt att användas som ceremoni och undervisningsplats. Shamanism och häxkonst från alla jordens hörn möts och hittar gemensamma nämnare. Genom åren har många människor av alla nationaliteter och åldrar hälsat på i tornet och deltagit i olika aktiviteter, där vi liksom våra förlevande gör ceremonier för att markera naturens skiftningar i harmonisk balans med den stora jordmodern.

Gammalt och nytt dansar tillsammans i ett evighetshjul. Inför den stora modern är vi alla lika älskade, döttrar som söner, djur som växter som stenar, alla är vi den kärleksfulla jordmoderns barn.

  Det Heliga

Vägbeskrivning
Med bil: Torsgatan norr ut på Solnabron, vidare Solnavägen. Höger mot Hagalunds industriområde, in på Industrivägen. Där Industrivägen tar slut, ta höger Källvägen efter c:a 30 m finns stor p-plats på vänster sida. Gå tillbaka i körriktningen, in genom parkgrindarna. Tornet ligger upp till vänster efter en kort promenad rakt in i parken.
Kommunalt: Pendeltåg mot Märsta , kliv av vid Solna station. Likaledes buss 515 från Odenplan mot Sundbyberg, kliv av Solna Station. Gå över stora vägen, upp för en trappa mot de blå höghusen, gå rakt fram ca 35 meter så kommer du till Hagalundsparken. Gå vänster på gångstigen i parken, där ser du tornet snett upp till vänster, ca 40 meter.
Eller du kan ta T-banan till Solna Centrum. Gå mot Hagalundsparken, följ små gröna skyltar som pekar mot Olle Olssonhuset. Fråga någon om du är osäker.
Tornet ligger i Hagalundsparkens nordöstra hörn. Adress på Google Map: Källvägen 1.

Bakgrund:
1908 byggdes järnvägen som går från södra till norra Sverige.
För att kunna bygga järnvägen så rak som möjligt borrades det i det stora berget som Hagalund är byggt på, för att skapa en tunnel för järnvägsspåret att dras igenom. När det borrades i berget försvann grundvattnet för invånarna i Hagalund.

När brunnarna sinade blev människorna tvungna att med häst och vagn ta sig till Bergshamra och Mälaren för att hämta vatten.
Då inga tecken på återhämtning av grundvattnet hade visat sig beslutades att ett vattentorn skulle byggas.
Ivar Tengbom anlitades som arkitekt. Han har bl.a. ritat Högalidskyrkan och Konserthuset i Stockholm

Tornet byggdes i nationalromantisk stil, och stod färdigt 1912.
Det röda teglet hämtades från Dalarö, och samma röda tegel användes till Stockholms Stadshus, som byggdes samtidigt.

I slutet på -trettiotalet kom grundvattnet tillbaka.
Tornet föll i glömska, träden och buskarna runt tornet växte sig vilda och yviga.

Under de kommande decennierna genomgick Hagalund en förvandling från välmående villastad till kåkstad.

1970 kom så nästa stora förändring för Hagalund. Då togs ett beslut i kommunfullmäktige att riva de gamla förfallna men vackra och originella husen för att ge plats åt det s.k. miljonprogrammet, som startade då, inte bara i Hagalund, också Vällingby, Rosengård, m.fl., ja, över hela Sverige skulle det byggas höghus.
Trots kraftiga protester så revs hela villaområdet.
Tre villor överlevde, och är q-märkta idag, den kändaste av de tre är Olle Olsson-huset.

Mellan rivning och nybygge gavs arkeologer tillträde till marken i sex månader, vilket är kutym när något bostadsområde
rivs i Sverige.
Arkeologerna hann så långt att de kunde konstatera att det antagligen hade funnits en bosättning där för tusen år sedan,
kanske till och med äldre än Birka, men hade inte tid nog på sig att utforska saken närmare.

Snart nog var de nya höghusen på plats. För att blidka alla dem som protesterat mot rivningen av den gamla villamiljön,
målades höghusen blå, i förhoppning om att de skulle smälta in mot himlen, och bli osynliga.
Det var då Hagalund började kallas för Blåkulla, i folkmun.....

I dagsläget ägs Tornet av Solna Stad och förvaltas sålunda av Solna Stads Fastighetsförvaltning.
Den stora betongcisternen som förvarade upp till 40 ton vatten hänger fortfarande kvar på sin ursprungliga plats.


The Third Eye Tornet Boken om Tarot & Häxkonst Häxbrev Föreläsningar & Events The Third Eye
Skolan Drömmen Sagan Om Bildarkivet Jolandas Vänner
Drömmen Drömmen