Tornet Skolan
Häxbrev
Sagan Om
Drömmen Bildarkivet
Boken om Tarot & Häxkonst Föreläsningar & Events Föreningen: Jolandas Vänner

Förfäderna och Förmödrarna talar:
Ett samhälles välstånd kan mätas i hur ett samhälles barn mår. Mår barnen bra, mår samhället bra.
Så om vi idag satsade alla våra resurser på att få alla våra barn att må bra, så skulle vi ha ett blomstrande samhälle om bara 10 år. Och med barn menas alla moder Jordens barn, elden, vattnet, luften, växterna, djuren och människorna.

Fornnordisk Tradition: Sierskan
Freja var Nordens svar på söderns kärleksgudinnor och tillbads över mycket stora områden i Skandinavien.
Visa valor, sierskor, gudinnan Frejas prästinnor, vandrade omkring bland människorna som kallade dem till sig för att
få vetskap om hur framtiden skulle gestalta sig.
Och valorna svarade på människors frågor om liv och död, kärlek och växt.
Sierskan togs emot med vördnad.
'Det var endast obetydligt, det som slog fel av vad hon sagt.'

Den samiske nåjden var en man eller kvinna kunnig i kult och magi som reste omkring och utövade sin konst.
Genom drömmar fick nåjden kännedom om det allmänna tillståndet på platsen han/hon kom till.
Även nåjden togs emot med vördnad och människor samlades iförda sina högtidskläder för att delta i akten.
Här var inte sång utan trumslag det främsta exaltationsframkallande medlet.
När riten så var över, gav man nåjden lön för mödorna.


  Drömmen Bild

Våra nordiska valors beteenden stämmer väl överens med östliga shamankors och schamaners.
Äldst utfördes schamankonsten av kvinnor.
De manliga schamanerna försökte ofta efterlikna kvinnor, för att lura andarna att tro att de är kvinnor, sägs det.
Deras dräkter bar en feminin prägel, ofta kjol eller klänning, de flätade sitt hår, försökte ge rösten ett ljust tonläge.

Shamankorna och shamanerna i nordöstra Europa och Asien har beskrivits som en högt uppövad klass av spåkvinnor och spåmän med förmågan att frigöra själen från kroppen, att blicka in i tidens flöde, besöka dödens rike och göra sig psykiskt förnimbara för de människor de vill söka upp.
Genom sin speciella kraft hade de också makt att bota sjukdomar hos människor och djur.


The Third Eye Tornet Boken om Tarot & Häxkonst Häxbrev Föreläsningar & Events The Third Eye
Skolan Drömmen Sagan Om Bildarkivet Jolandas Vänner
Boken om Tarot & Häxkonst Sagan Om Jolandas Skola i Häxkonst Tornet Jolandas Häxbrev Bildarkivet Jolandas skola i Häxkonst Entré Jolandas Vänner Föreläsningar & Events Rosie Björkman Jolandas Vänner